Združenie poskytovateľov webhostingu v SR

záujmové združenie právnických osôb

Združenie poskytovateľov webhostingu v SR (ZPW) bolo založené podpísaním
Zmluvy o založení dňa 6. 11. 2002. Zakladajúcimi členmi ZPW sú štyria najväčší
poskytovatelia špecializovaných webhostingových služieb na území Slovenskej
Republiky, a to firmy EuroNET Slovakia, s.r.o., WEBGLOBE, s.r.o., Yegon, s.r.o. a Zoner, s.r.o..
Založenie ZPW bolo podnietené zmenami na trhu internetových služieb, a to
predovšetkým výrazným vzrastom podielu špecializovaných webhostingových
služieb na internetových službách.